gebruikte Haton opboltrommel voor een Multimatic CG

MU-CG  /  5 rijig

gewichtsbereik ongeveer 28 tot 35 gram deeg