Diverse landelijke normen worden vervangen door één Europese norm (EN-norm).
Iedere leverancier, ook zij van buiten de EU, wordt daardoor genoodzaakt om volgens
deze EN-norm te leveren.

Omdat de voedselveiligheid niet ophoudt bij de grenzen van Europa wordt gewerkt aan
een wereldwijde harmonisatie van richtlijnen en normen.
De EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) en de Amerikaanse organisaties
NSF, 3A en FDA (Food and Drug Administration) hebben reeds ingestemd met een nieuw
handelsverdrag tussen Amerika en Europa waarin de ontwikkeling van deze richtlijnen en normen
wordt opgenomen.

Broodsnijmessen voor gebruik in de levensmiddelen sector

Vanaf 2004 dienen de gebruikte materialen ongevoelig te zijn voor toxische-, reinigings- en
desinfectiemiddelen alsook corrosiebestendigheid, mechanische stabiliteit en een oppervlakte
ruwheidswaarde van Ra ≤ 0,8 μm te hebben.
De nu in de sector gebruikte broodsnijmessen voldoen niet aan deze normen, dit heeft met name
betrekking op de keuze van het toegepaste basismateriaal.

In een perspublicatie van 20-02-2015 wordt onder het hoofd: ”Lood: Tijdbom voor metaal”
aangegeven dat in ca. 80% van alle huidige toegepaste metalen en legeringen
de loodconcentratiedrempel van 0,03% wordt overschreden.
Het REACH (Europese Agentschap voor Chemische Stoffen) heeft in 2014 lood aangemerkt als
reproductie toxische stof (schadelijk voor de gezondheid) en de waarde hoger dan 0,03% als
gevaarlijk te beschouwen.

RSE BLADES nieuwe generatie messen

Vanaf januari 2016 brengt RSE Blades bv. een totaal nieuwe generatie messen op de markt.
Deze messen zijn voorzien van een MLK® coating die voldoet aan de actuele Europese normen.
RSE Blades bv. geeft volgens de CE norm een ”Verklaring van Overeenstemming” af.
Elk RSE mes is daarom voorzien van een nagenoeg onuitwisbaar batchnummer t.b.v van
de traceerbaarheid.

Bekijk hier de messen